About

De Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) is een vereniging van gemeentelijke en provinciale organisaties die zich bezig houden met lokaal en regionaal onderzoek op de uiteenlopende beleidsvelden waarop gemeenten en provincies actief zijn.

De twee kerndoelstellingen van de vereniging zijn:

1. Kennisdeling
Leren van elkaar staat centraal bij de VSO. We willen voorkomen dat het wiel twee keer wordt uitgevonden. Het gaat onder andere om:

  • Uitwisselen van kennis en ervaring
  • Bespreken actuele ontwikkelingen
  • Bespreken van nieuwe methodieken
  • Gezamenlijk oriënteren op nieuwe onderzoeksinstrumenten

Binnen de VSO zijn verschillende platforms actief. Deze platforms sluiten aan bij de gemeentelijke beleidsterreinen, zoals het sociaal domein, economie en wonen. Ook is een aantal platforms gericht op methoden en technieken van (beleids)onderzoek.

2. Belangenbehartiging
De VSO ondersteunt haar leden bij hun interne en externe positionering en organiseert de toegang tot databronnen. Daarnaast onderhoudt de VSO namens haar leden contact met een aantal strategische partners.

 

Lid worden? Neem contact op met de verenigingsondersteuner: Karen Malta, bestuur@vsonet.nl

Vragen over de VSO-deelsite van Pleio? Neem contact op met de webmaster: Anne Wijnen, pleio@vsonet.nl