Privacy

De VSO.Pleio site is een deelsite van Pleio. De Privacyverklaring van Pleio is ook van toepassing op de deelsite. Hieronder vind je de Privacyverklaring van Pleio:

Privacyverklaring Pleio

Als je je aanmeldt op deze website kan worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • het verlenen van onze diensten als samenwerkplatform voor de overheid;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ook leggen wij informatie vast met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken en voor de beveiliging van Pleio.

Pleio neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de bijbehorende kosten, voor een beveiligingsniveau dat aansluit bij de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Op die manier proberen we te voorkomen dat onnodig persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

Op onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Daarin wordt informatie opgeslagen met als doel een volgend bezoek aan Pleio te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan Pleio geen cookies ontvangt.

In principe kun je je eigen gegevens inzien en wijzigen via je profielpagina. Als je echter wilt weten welke gegevens wij nog meer over je hebben vastgelegd of als je die gegevens wilt wijzigen, kun je contact met ons opnemen via admin@pleio.nl. Alle gegevens worden opgeslagen onder verantwoordelijkheid van de overheid, tenzij anders vermeld:

  • gebruikersstatistieken worden beheerd in Google Analytics.

 Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

  • Meer over de uitgangspunten van Pleio in het Manifest.