Algemene voorwaarden

De VSO.Pleio site is een deelsite van Pleio. De algemene voorwaarden van Pleio zijn ook van toepassing op de deelsite. Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Pleio:

Algemene voorwaarden Pleio

Pleio heeft als doel het ondersteunen van de samenwerking aan de publieke zaak. Het gebruik van Pleio staat open voor zowel ambtenaren als burgers.

Het platform wordt onderhouden door samenwerking van diverse overheidsorganisaties en gebruikers. Alle betrokkenen zetten zich maximaal in om Pleio te onderhouden en verder te ontwikkelen overeenkomstig het Pleio-manifest.
Pleio is van de gebruikers en voor de gebruikers. Iedereen kan een bijdrage leveren en daardoor meehelpen om het platform te verbeteren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door vragen te stellen en/of te beantwoorden via de Pleio Helpdesk.
Om deel te nemen aan Pleio vragen we je akkoord te gaan met het volgende:

 • Gebruik Pleio voor dingen die bijdragen aan de publieke zaak. Misbruik het platform niet voor andere doeleinden dan de publieke zaak, zoals reclame- en commerciële doeleinden.
 • Gebruik je eigen naam en doe je niet voor als iemand anders.
 • Zorg ervoor, en wees je er van bewust, dat je zichtbaar bent en gevonden kunt worden.
 • Behandel de ander zoals deze behandeld wil worden.
 • Neem je verantwoordelijkheid over de mate van openbaarheid die je kiest. Pleio streeft naar openbaarheid, maar dat is niet altijd mogelijk.
 • Maak geen inbreuk op het intellectueel eigendom van een ander. Pleio respecteert intellectueel eigendom en verwacht van de gebruikers hetzelfde.
 • Plaats niets op Pleio wat in strijd is met enige wet of met het doel van Pleio. Als je dat toch doet, kan de beheerder van Pleio deze inhoud verwijderen, je account blokkeren en, indien de wet wordt overtreden, aangifte doen.
 • Je bent en blijft eindverantwoordelijk voor de informatie die je op Pleio zet.
 • Meld onrechtmatige informatie (die in strijd is met enige wet of met het doel van Pleio) meteen aan de beheerder van de deelsite of groep, of via de “dit vind ik niet OK” link op de pagina.
 • Ben je eigenaar van een groep of deelsite en ontvang je een melding van onrechtmatige informatie, verwijder deze informatie dan onmiddellijk.
 • Help mee om Pleio schoon en actueel te houden. Ruim regelmatig je verouderde documenten en andere informatie op en deactiveer je account als je geen gebruik meer wilt maken van Pleio.
 • De Stichting Pleio is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door enig gebruik van Pleio.
 • Pleio zal wijzigingen in de functionaliteit of de vormgeving van Pleio vooraf communiceren, onder andere via deelsiteeigenaren en Twitter(@pleinoverheid).
 • Pleio zal voorstellen tot wijziging van de Algemene Voorwaarden vooraf communiceren via diverse kanalen, waaronder Twitter(@pleinoverheid). Definitieve wijzigingen worden aan elke gebruiker gemeld.
 • Word lid van de werkgroep Pleio als je ideeën hebt over aanpassingen of zelf een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van Pleio.